Projekty UE

ZEROMUR Mitas sp.j. realizuje projekt pn. „Prace badawczo – rozwojowe w celu wdrożenia w ZEROMUR MITAS SPÓŁKA JAWNA innowacji produktowej i procesowej” – numer RPZP.01.01.00-32-009/20- dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie systemów drzwiowych. Rozwiązanie będzie spełniało wysokie parametry techniczne oraz będzie dostosowane do współczesnych trendów architektury wnętrz. Zastosowane w projekcie rozwiązania będą promowały nowoczesne technologie zintegrowania nowoczesnych elementów elektronicznych w systemach drzwiowych, umożliwią wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do branży, w której nie były one powszechnie stosowane.

Rezultaty projektu:

Planowane prace badawczo-rozwojowe pozwolą na rozwiązania zidentyfikowanych problemów technologicznych zintegrowania nowoczesnych technologii elementów elektronicznych w systemach drzwiowych, umożliwią wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do branży, w której nie były one powszechnie stosowane, które obecnie stanowią barierę przed wprowadzeniem tej technologii na rynek. Wyniki prac B+R będą rozpowszechnione zgodnie z formami określonymi w regulaminie naboru. Projekt odpowiada ma potrzeby społeczne, gospodarcze oraz rynkowe poprzez zaoferowanie nowoczesnych systemów drzwiowych ze zintegrowanymi systemami elektronicznymi, komunikacyjnymi, bezpieczeństwa. Nowe rozwiązanie będzie zintegrowane również z nowymi typami materiałów dostępnymi na rynku. System drzwi znajdzie szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia począwszy od zastosowania w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynkach użyteczności społecznych, budynkach biznesowych oraz będzie możliwy do integracji z systemami sieci elektronicznych itp. Korzyściami mierzalnymi w ramach projektu będą wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost ilości klientów krajowych oraz międzynarodowych. Korzyściami niemierzalnymi jest wzrost zadowolenia klientów, dywersyfikacja oferty, budowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 2 736 930 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 599 140 PLN

ZEROMUR Jasiński, Mitas sp.j. realizuje projekt pn. „Prace badawczo – rozwojowe wraz z komponentem wdrożeniowym w zakresie innowacyjnej w skali światowej technologii kompakt system przez ZEROMUR JASIŃSKI, MITAS SPÓŁKA JAWNA” numer RPZP.01.01.00-32-0001/19 – dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy technologii kompakt system czyli systemu drzwi uchylnych i przesuwnych wewnątrzlokalowych z wymiennymi panelami wykończeniowymi wraz z listwami przypodłogowymi i obwodowymi.

Rezultaty projektu:

Planowane prace badawczo-rozwojowe pozwolą na rozwiązania zidentyfikowanych problemów technologicznych, które obecnie stanowią barierę przed wprowadzeniem tej technologii na rynek. Projekt odpowiada ma potrzeby społeczne, gospodarcze oraz rynkowe poprzez zaoferowanie nowoczesnych wyrobów wykończeniowych w zakresie systemów drzwiowych. Nowe rozwiązanie będzie zintegrowane również z nowymi typami materiałów dostępnymi na rynku. System drzwi znajdzie szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia począwszy od zastosowania w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynkach użyteczności społecznych, budynkach biznesowych itp. Korzyściami mierzalnymi w ramach projektu będą wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost ilości klientów krajowych oraz międzynarodowych. Korzyściami niemierzalnymi jest wzrost zadowolenia klientów, dywersyfikacja oferty, budowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 2 421 206,25 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 335 465,62 PLN

ZEROMUR Mitas sp.j. realizuje projekt pn. „Wdrożenie nowych linii produktowych opartych o innowacyjne i ekologiczne materiały konstrukcyjne przez ZEROMUR MITAS SPÓŁKA JAWNA”, numer RPZP.01.05.00-32-W095/21, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: Przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.

Cel projektu:

Wprowadzenie na rynek nowej linii produktowej bazującej na innowacyjnych i ekologicznych materiałach konstrukcyjnych oraz stworzenie możliwości personalizacji produktów. W ramach projektu planuje się wdrożyć własne autorskie rozwiązania, bazujące na zrealizowanych pracach B+R w zakresie aluminiowej konstrukcji drzwi i ościeżnic. Rozwiązania Wnioskodawcy zostały przystosowane do zastosowania nowej generacji paneli / płyt wielkoformatowych bazujących na materiale 4G. Płyty 4G to innowacyjny materiał, którego technologia wytworzenia respektuje nowe, ekologiczne trendy w produkcji materiałów używanych we współczesnym budownictwie. Wodoodporne płyty ścienne, do wykończenia skrzydeł aluminiowych to połączenie natury i zaawansowanej technologii. Ważnym elementem projekt jest stworzenie innowacyjnego centrum do personalizacji i dopasowania produktów.

Rezultaty projektu:

Stworzenie innowacyjnego centrum personalizacji produktu umożliwi przeniesienie do przestrzeni internetowej procesu rozwoju produktu przy współpracy z klientem i tym samym ograniczenie fizycznych spotkań roboczych oraz wpłynie na wzrost efektywności procesu personalizacji wyrobu.

Realizacja projektu ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju sektora budowlanego oraz wykończeniowego zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Projekt obejmuje wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie konstrukcji drzwi oraz ościeżnic przy wykorzystaniu innowacyjnego ekologicznego materiału. Wdrożone w wyniku realizacji projektu rozwiązania cechujące się świeżością oraz innowacyjnością w branży. Realizacja projektu wpłynie na pobudzenie rozwoju sektora wykończenia wnętrz oraz przyciągniecie nowych renomowanych kontrahentów. Ze społecznego punktu widzenia realizacja projektu ma wyłączenie pozytywny wpływ ponieważ planuje się realizować działania mające na celu podniesienie wiedzy oraz kwalifikacji osób wchodzących na rynek pracy. Poziom innowacyjności wdrażanych w projekcie rozwiązań ma znaczenie dla rozwoju zachodniopomorskiej gospodarki, dla jej unowocześnienia i poprawy konkurencyjności regionu na tle kraju i w skali międzynarodowej. Oczekiwany pozytywny wpływ na woj. zachodniopomorskie obejmuje wzrost innowacyjności sektora, przyciągniecie kontrahentów międzynarodowych gotowych do kooperacji z lokalnymi i regionalnymi firmany z tej branży, wzrost przychodów ze sprzedaży, zatrudnienia oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału jaki drzemie w woj. zachodniopomorskim.

Całkowita wartość projektu: 4 275 172,50 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 1 911 662,50 PLN